Sunday, October 24, 2010

รวมข้อสอบหลักสูตร 51 ชั้น ป.1

วรรณคดีและวรรณกรรม
หลักภาษาและการใช้ภาษา
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์
ข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ (Smile)
สุขศึกษาและพลศึกษา
ดนตรี-นาฎศิลป์
ทัศนศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 comment:

  1. ข้อฝากบล็อกแจกข้อสอบด้วยครับ ที่ http://exam2556.blogspot.com/

    ReplyDelete